30 Nov. 2022

Strategisch Adviseur IT en Digitalisering (Kamer van Koophandel)

16
Utrecht

Aanvraag ICAP19215 Tijdelijke inhuur

Voor de Kamer van Koophandel zijn wij op zoek naar een Strategisch Adviseur IT en Digitalisering

Opdrachtomschrijving:
De strategisch adviseur IT en Digitalisering adviseert de Raad van Bestuur over strategische IT- en digitaliseringsvraagstukken. De reikwijdte over de advieswerkzaamheden wordt in onderling overleg bepaald. De voorzitter Raad van Bestuur is het aanspreekpunt en er vindt afstemming plaats met de directeur van de group Solide Fundament, CIO-office en andere relevante personen en/of afdelingen binnen KVK. Je legt verantwoording af aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Van de kandidaat wordt verwacht oproepbaar te zijn op verzoek van Raad van Bestuur, dus niet op voorhand in overleg. Het adviseren en klankborden van de Raad van Bestuur op alle IT- en digitaliseringsvraagstukken van KVK. Je bent een inhoudelijke en stevige gesprekspartner voor de Raad van Bestuur en directie. Als strategisch adviseur maak jij de gevolgen van deze afwegingen duidelijk. Je informeert en adviseert de Raad van Bestuur bij IT vraagstukken en digitale ontwikkelingen. Je maakt de risico’s en dilemma’s die daarmee samenhangen inzichtelijk. Je helpt zo nodig de directie, relevante personen en/of afdelingen binnen KVK bij het vertalen van ambities naar IT-projecten. Je legt makkelijk contact en geeft op verschillende lagen van de organisatie begrijpelijk aan wat nodig is of bijsturing behoeft. Daarbij houd je rekening met de verschillende belangen die er spelen, legt zaken helder uit. Je bent een kritische sparringspartner en durft te spiegelen.

VOG:
Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren.

Functie eisen (knock-out criteria)

1. Je hebt een afgeronde universitaire opleiding op het gebied van IT
2. Je hebt een afgeronde universitaire opleiding tot commissarissen en toezichthouders afgerond. Je kunt namelijk de gevolgen van je strategisch IT advies aan en namens de Raad van Bestuur toe en uitleggen.
3. Je hebt actuele (in de afgelopen 7 jaar) en minimaal 5 jaar werkervaring als Strategisch adviseur van RvB en/of commissaris
4. Je hebt actuele (in de afgelopen 15 jaar) en minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring met werken in de strategische IT en digitalisering
5. Je hebt actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare werkervaring in het adviseren van bestuurders op Raad van Bestuur niveau van grote Nederlandse organisaties (omzet > € 200 mln) op het gebied van IT en digitalisering strategie. Kandidaat dient drie voorbeelden in en vermeldt naam van de organisatie, doelgroep en onderwerp van het advies. Laat zien in welke vorm.
6. Je hebt aantoonbare voorbeelden van visievorming van strategisch IT beleid en de implementatie daarvan
7. Je hebt actuele (in de afgelopen 10 jaar) en minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als CIO/Directeur IT
8. Je bent oproepbaar op verzoek van Raad van Bestuur voor maximaal 16 uur per week (niet op voorhand in overleg

Functie wensen (gunningscriteria)

1. Je hebt ervaring met implementatie van projecten met aantoonbaar raakvlak met online en strategie
2. Je hebt ervaring met werken bij vergelijkbare overheidsorganisaties

Competenties

Analytisch vermogen
Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.
Overzicht
Overziet de delen en het geheel van ontwikkelingen, vraagstukken, gegevens, opdrachten en projecten en begrijpt hoe deze elementen met elkaar samenhangen. Kan dit inzicht op effectieve manier vertalen naar handelen.
Overtuigingskracht
Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.
Sturend vermogen
Is in staat om richting en sturing te geven aan een of meerdere medewerkers om de afdelingsdoelen te realiseren.
Visie
Vormt zich een beeld van de huidige situatie en relevante toekomstige ontwikkelingen en vertaalt deze in beleid op lange termijn voor de organisatie

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Utrecht
Startdatum: 1-1-2023
Duur: 31-12-2023
Optie op verlenging: 2 maal 12 maanden
Inzet: 16 uur per week
Tarief: Marktconform
Sluitingsdatum: 08/12/2022
Sluitingstijd: 9:00 uur
Planning interviews: Gesprekken: tussen 14-12-2022 en 21-12-2022

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Locatie

Utrecht
Team Recruitment ICQ Groep

Contactpersoon

Team Recruitment ICQ Groep

Kwaliteitsraamwerken

ICQ-Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.