1 Jun. 2023

Specialist informatiebeveiliging

36
Zuid-Holland

Aanvraag ICAP22760 Tijdelijke inhuur

Voor Zoetermeer zijn wij op zoek naar een Specialist informatiebeveiliging.

Opdracht:
De opdracht betreft een security specialist met een nadruk op techniek. Het beoordelen van de huidige stand van zaken, en voorstellen van verbeteringen op het gebied van kwetsbaarheden en configuratie en het beoordelen van nieuwe aanvragen. Samenwerken met (niet-)technische collega’s waaronder onze security specialisten, medewerkers Automatisering, Solution Architect, IT manager en onze CISO. Advies, samenwerken en kennisoverdracht maken onderdeel uit van de opdracht. Meedraaien in projecten waarbij beveiliging een rol speelt. Dit kan uitvoerend, coördinerend of adviserend zijn. Beoordelen en adviseren van nieuwe aanvragen software/diensten. Adviseren op nieuwe ontwikkelingen in het werkveld en het toepassen van standaarden. Bekend met standaarden zoals de BIO. Sterke kennis op het gebied van Microsoft 365, Azure AD en de bijbehorende security en compliance producten, technieken zoals Conditional Access. In staat het grote geheel te overzien en functionaliteiten bij elkaar te brengen en te koppelen aan mogelijke wensen vanuit de organisatie. Netwerken moderne firewallkennis en ervaring op het gebied van Zero Trust. Daarnaast bekend met vulnerability scanners en het prioriteren van kwetsbaarheden, die je samen met collega’s op lost, of op laat lossen. De gemeente Zoetermeer werkt op verschillende onderdelen samen met specialistische partners. Hierin neemt de security specialist initiatief in het coördineren en projectmatig samenwerken

Omschrijving opdrachtgever:
Iedereen die bij de gemeente werkt, bouwt direct of indirect en uit volle overtuiging mee aan Zoetermeer. Door heldere keuzes te maken, verbindingen te leggen en uit te gaan van ieders eigen kracht zien we de stad mooier en beter worden. We zijn trots op het resultaat van vandaag en bouwen aan de resultaten van morgen. Samen, open, flexibel en lerend creëren we oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Groot en klein, voor de stad en de mensen, voor nu en de toekomst. We zien mogelijkheden, benutten kansen en maken ruimte voor ideeën en initiatief. Met hart voor de stad samen bouwen aan het Zoetermeer van vandaag én morgen. Dat is de missie waar wij voor gaan!

Functie eisen (knock-out criteria)

1. Je hebt in de afgelopen 6 maanden niet 3 overeenkomsten met een totale duur van 24 maanden gehad bij de opdrachtgever.
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als technische informatiebeveiliging.

Functie wensen (gunningscriteria)

1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als technisch informatiebeveiliging
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met Informatiebeveiliging en privacy bij een gemeente provincie of waterschap in de afgelopen 7 jaar
3. Een afgeronde opleiding/cursus op het gebied van technische informatiebeveiliging zoals bijvoorbeeld Microsoft security producten (MFA Defender CA Compliance Azure AD) (benoem dit duidelijk in het cv)
4. Aantoonbare werkervaring en kennis van Palo Alto
5. Aantoonbare werkervaring en kennis van Zero Trust .

Competenties

- Communicatief
- Teamspeler
- Zelfsturend

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Zoetermeer
Startdatum: Zo spoedig mogelijk
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: 1 maal 6 maanden
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 1 juni 2023
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 7 juni 2023 van 10:00 uur tot 14:00 uur.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Locatie

Zoetermeer
Team Recruitment ICQ Groep

Contactpersoon

Team Recruitment ICQ Groep
ICQ-Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.