30 Mar. 2023

Software Engineer

40
Gelderland

Aanvraag ICAP21633 Tijdelijke inhuur

Voor Kadaster zijn wij op zoek naar een Software Engineer.

Omschrijving Beheer en Ontwikkeling IT
Waar loopt de grens tussen uw tuin en die van uw buurman? En welk vastgoed is van wie? Het Kadaster registreert van al het vastgoed (grond en gebouwen) in Nederland wie welke rechten heeft. We hebben heel veel data over alles onder, op en boven de grond en willen maximale waarde halen uit deze data. Naast onze wettelijke taak, beheert het Kadaster ook voorzieningen van andere organisaties, de Landelijke Voorzieningen. Zo beheren wij onder andere de WOZ Landelijke Voorziening en de Basisregistratie Adressen en gebouwen (BAG): alle adressen en gebouwen in Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op de kaart. Binnen Beheer en Ontwikkeling IT werken we met Scrum en DevOps en zijn de teams integraal verantwoordelijk voor de volledige technische dienstverlening, van idee tot productie. Vanuit een dynamische omgeving bieden wij een informele werksfeer. Soms werkt het beter om even je zinnen te verzetten en kan je met je teamgenoten een potje tafeltennis spelen, gamen of met de 3D printer een ontwerp realiseren. Ook hebben we een innovation hub om in een andere sfeer samen te werken. Omdat het Kadaster innovatie hoog in het vaandel heeft staan wordt er 1x per maand een Innovation Friday georganiseerd waarin nieuwe, veelbelovende technieken worden uitgeprobeerd en worden er regelmatig “Taco” sessies gehouden waarin kennis wordt gedeeld.

Omschrijving project waarbinnen de inhuurkracht te werk wordt gesteld
Het team TR is op zoek naar een Software Engineer. Het team Terrestrische Registratie (TR) is op zoek naar een Software Engineer Java. De dienst Terrestrische Registratie verzorgt het archiveren en weer beschikbaar stellen van terrestrische meetgegevens die worden ingewonnen bij het vaststellen van nieuwe kadastrale grenzen. Deze meetgegevens vormen de basis voor het bijwerken van de Kadastrale Kaart, die alle perceelsgrenzen van Nederland bevat. Daarnaast worden de meetgegevens gebruikt wanneer de grens opnieuw uitgezet en aangewezen wordt. Wij ontwikkelen op een Java backend. Als software engineer maak je deel uit van een ervaren en gedreven Agile/Scrum team en draag je bij aan het vernieuwen en onderhouden van het applicatielandschap van TR. Je werkt mee aan de ontwikkeling van nieuwe producten en draagt daarbij actief je kennis over aan de andere teamleden. De Continuous Integration pipeline wordt volledig containerized met Docker, door de gehele OTAP straat. Pipelines zijn scripted met Jenkinsfiles. We hanteren korte feedback loops om daarmee een beter gevoel te ontwikkelen wat onze klanten en gebruikers nodig hebben. Ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een Java-ontwikkelaar.

Opdrachtomschrijving
De Java-ontwikkelaar maakt het technisch ontwerp en realiseert op basis hiervan ook de uiteindelijke software componenten (code). Beide taken vormen de kern van de functie software engineer. Voor belangrijke ontwerpbeslissingen die de architectuur raken (of daar zelfs van afwijken), stemt hij/zij af met de projectarchitect. Hetzelfde geldt voor integratie aspecten, zij het dat de afstemming dan vooral plaatsvindt met de integratie specialist.


De belangrijkste taken en verantwoordelijkheden zijn
- Uitbreiden van en wijzigingen doorvoeren in de applicaties;
- Beheren van de applicaties;
- Wijzigen en toevoegen van UnitTests en applicatie code;
- Ondersteunen van test automatisering;
- Automatiseren van Deployments;
- Deelnemen in een Scrum / DevOps team;
- Uitvoeren van impactanalyses, planningssessies;
- Deelnemen in de Java community;
- Deelnemen in toepassen en bijhouden van Java ontwikkelstandaarden.

Functie eisen (knock-out criteria)

1. De kandidaat is inzetbaar vanaf 17 april 2023 tot en met 16 april 2024 voor 36-40 uur
2. Taalniveau Nederlands minimaal B2
3. Minimaal 4 jaar ervaring met:
- Java
- Maven, Jenkins en Git/Github;
- JPA;
- PostgreSql;
- Spring boot;
- REST;
- Docker.
4. Aantoonbare kennis van en ervaring met:
- Het ontwikkelen van Java (Web-) applicaties;
- Kubernetes / Docker Swarm;
- Het werken in een scrum team.
5. Ervaring met het volgende is een pré:
- CQRS, Eventsourcing en Axon framework;
- Domain Driven Design (DDD);
- Applicaties in het landmeetkundige domein (te beoordelen: werkervaring: o.a. Kadaster, landmeetkundige / geodetische ingenieursbureaus en leveranciers voor landmeetkundige
software).

Functie wensen (gunningscriteria)

1. Je geeft een beschrijving van aanpak (max. 400 woorden) voor de uit te voeren werkzaamheden gezien het specifieke vraagstuk van het Kadaster
2. Je beschrijft 2 cruciale knelpunten (max. 300 woorden) die zich vaak voor doen in dit soort processen / opdrachten en geeft hierbij aan hoe u deze oplost
3. toont duidelijk aan (max. 300 woorden) welke wijze de door u geleverde expertise en competenties binnen de geschetste situatie een bijdrage leveren aan te behalen resultaten

Competenties

- Kan snel nieuwe materie oppakken;
- Kan goed samen werken met collega ’s in een Scrum / DevOps team. Beschikt hiervoor over de benodigde soft skills;
- Kan aan de andere kant ook zelfstandig werken, daarbij het team niet uit het oog verliezend;
- Beschikt over de vaardigheden een ander te overtuigen op basis van inhoudelijke argumenten;
- Kan concepten voor de groep toelichten;
- Kan materie in begrijpelijke taal uitleggen aan stakeholders;
- Toont initiatief door zelf met verbetervoorstellen te komen;
- Gedegen kennis van de te gebruiken methoden en technieken en bereid deze kennis ook te delen met het team;
- Bereid over de eigen grenzen heen te kijken en waar nodig aanpalende werkzaamheden op te pakken;
- Analytisch sterk;
- Pakt dingen snel op;
- Commitment en ambitie om boven verwachting te presteren.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Apeldoorn
Startdatum: 17-04-2023
Duur: 16-04-2024
Optie op verlenging: 2 x 1 jaar
Inzet: 36 - 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 30 maart 2023
Sluitingstijd: 9.00
Intakegesprek: De verificatiegesprekken zullen plaatsvinden op 6 april 2023 in Apeldoorn.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Locatie

Apeldoorn

Contactpersoon

Pim Bobbink
ICQ-Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.