27 Mar. 2023

Projectleider/Programmamanager

36
Noord-Holland

Aanvraag ICK21675 Tijdelijke inhuur

Voor de Stichting Waternet zijn wij op zoek naar een Projectleider/Programmamanager

Beschrijving probleemstelling
Binnen Waternet afdeling Leidingwerken Ontwerpen en Uitvoeren, zijn wij op zoek naar een Projectleider/programmanager. Iemand die zijn expertise gaat inzetten om complexe veranderingstrajecten tot een succes te maken en de afdeling verder te helpen.

Beschrijving behoefte
Binnen de afdeling voeren wij alle 1e aanleg, vervangingen en reconstructies uit aan het Riool en drinkwaternet in Amsterdam en omgeving. Vanuit wet- en regelgeving en operationele behoefte om onze klanten effectiever te voorzien van Riool en Drinkwater zetten wij een veranderteam op. Dit team gaat gestructureerd aan diverse verbeteringen werken van initiatiefase tot aan een geborgde verandering. Als programmamanager/projectleider stuur jij op de vooraf afgesproken projectresultaten en de operationele bruikbaarheid van de verandering. In het team zitten diverse interne specialisten, ondersteuners en een afvaardiging vanuit IT om de verandering op te zetten. Op dit moment zijn wij bezig met een nieuw workflowmanagement systeem voor aansluitingen, een nieuw ontwerpprogramma, een digitale werkmap en een nieuw revisieproces.

De programmamanager is verantwoordelijk voor het goede verloop van het programma, stakeholdermanagement, risicobeheersing en realisatie van afgesproken resultaten. Waarborgt uniformiteit en professionaliteit in projectuitvoering. Houdt overzicht op lopende projecten, coacht en stuurt bij waar nodig.
- Is eindverantwoordelijk voor het opzetten van een uniforme veranderaanpak binnen Leidingwerken O&U
- Is verantwoordelijk voor de indirecte aansturing van de diverse projectteams en/of -leden
- Is eindverantwoordelijk voor de business case, planning, voortgang en oplevering binnen kaders van de verandertrajecten
- Is verantwoordelijk voor de inzet van capaciteit en middelen op de juiste onderwerpen om baten te maximaliseren.

De Projectleider focust op projectmatige voortgang binnen tijd, scope en budget. De projectleider ziet toe op de procedurele kant van project-, verander- en implementatiemanagement.
- Is verantwoordelijk voor een goede implementatie en borging van de verandering. De teamleider is eindverantwoordelijk.
- Is verantwoordelijk voor het toetsen van de opgeleverde kwaliteit bij de bouw van IT systemen
- Is eindverantwoordelijk voor het de vroegtijdige betrokkenheid van de business bij de veranderingen
- Is verantwoordelijk voor het verkrijgen van decharge per deel project.

Beschrijving afdeling/team
In het team zitten diverse interne specialisten, ondersteuners en een afvaardiging vanuit IT om de verandering op te zetten.

Functie eisen (knock-out criteria)

1. In het bezit van minimaal een HBO diploma en aantoonbaar WO werk- en denkniveau
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als projectleider/programmamanager
3. Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis en ervaring binnen de ondergrondse infra
4. Aantoonbare ervaring met (IT-)verandertrajecten in leidinggevende rol
5. Minimaal 3 jaar ervaring met werken bij een Waterschap of Netbeheerder

Functie wensen (gunningscriteria)

1. Ervaring met procesverandering (inclusief IT) en de implementatie daarin.
2. Ervaring met het ontwikkelen/verbeteren van processen.
3. Ervaring met het opstellen van besluitvormings- en/ of implementatie documenten.

Competenties

- creatief: Met originele oplossingen komen voor problemen.
- Implementatiekracht: mensen kunnen overtuigen, draagvlak creëren. De Omgevingsmanager verwoordt argumenten op een aansprekende manier, krijgt draagvlak voor zijn producten en kan anderen standpunten laten veranderen.
- duidelijk communiceren: Ideeën en informatie in heldere en correcte taal schriftelijk en/of mondeling uitdrukken, zodat de essentie bij anderen overkomt.
- resultaatgericht: Handelingen richten op het daadwerkelijk realiseren van de beoogde verandering. Heeft helder beeld van wederzijdse verwachtingen en doelstellingen en vertaald deze naar duidelijke concrete acties.
- analytisch vermogen: onderscheid maken tussen hoofden bijzaken, voor de hand liggende verbanden zien. Legt verbanden tussen gegevens, onderscheidt geconstateerde feiten, mogelijke oorzaken en mogelijke gevolgen, zoekt de factoren die een rol spelen en zet deze op een rij.
- Sensitiviteit: doorzien van tegenstrijdige belangen

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Amsterdam
Startdatum: ZSM na gunning
Duur: 8 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 07-04-2023
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: 19 april 2023 – 8:30 uur – 12:00 uur Gesprekken via MS Teams

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Locatie

Amsterdam
Team Recruitment ICQ Groep

Contactpersoon

Team Recruitment ICQ Groep
ICQ-Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.