29 Mar. 2023

Project/Portfolio Manager

36
Utrecht

Aanvraag ICBO21728 Tijdelijke inhuur Project/Portfolio Manager

Voor de het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn wij op zoek naar een Project/Portfolio Manager.

Omschrijving opdracht:
Voor de komende jaren heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd stevige ambities. Vanzelfsprekend is het niet mogelijk om alle projecten en initiatieven tegelijkertijd op te pakken. Hoe prioriteren wij de projecten en programma’s tegen de achtergrond van onze strategie? De IGJ wil het project portfoliomanagement proces (PPM) naar een hoger volwassenheidsniveau brengen en zoekt hiervoor een ervaren portfoliomanager. De portfoliomanager zorgt dat de IGJ in staat wordt gesteld in het palet van elementen die bijdragen aan onze strategie en economische impact een keuze te maken en waarde te realiseren. De scope van het PPM is alle initiatieven met een IV component.

In de rol van Project Portfolio Manager ben jij verantwoordelijk voor het in goede banen leiden van projecten om processen, organisatie en technologie te optimaliseren en de ambitie van IGJ optimaal te faciliteren. Jouw rol als portfoliomanager is om te helpen met het stellen van de juiste prioriteiten en hierover op een klantgerichte manier te communiceren.

Meer specifiek is de opdracht van de CIO IGJ aan de portfoliomanager om:
- Het portfoliomanagement proces te implementeren;
- Dit proces op basis van regelmatige evaluatie met verschillende stakeholders continu te verbeteren en IGJ in staat te stellen om de prestatie indicatoren die dit jaar te behalen;
- Aansluiting te realiseren op andere processen, zoals change- en servicemanagement;
- Informatievoorziening t.b.v. de processtappen in dit proces en met betrekking tot acties, besluiten, voortgang en inzichten op te zetten;
- Project- en governance methodiek te integreren in dit proces;
- Beheren van methoden en templates op het gebied van PPM;
- Voorstel en aanpak m.b.t. resourcemanagement;
- Het integreren van lifecycle-management in het portfolioproces.

Omschrijving opdrachtgever:
Iedereen in Nederland moet kunnen vertrouwen op goede gezondheidszorg en jeugdhulp. Zorg die je jezelf en je naasten gunt, in alle situaties en in elke fase van het leven. Daarom waken wij over de gezondheidszorg en jeugdhulp in Nederland en de internationale markt voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen.

We handelen vanuit het publieke belang en streven naar toezicht met effect. Daarom kiezen we in ons toezicht voor thema’s en activiteiten die het meest opleveren voor mensen die zorg of jeugdhulp nodig hebben. We gaan uit van gezond vertrouwen in de zorg- en hulpverleners. Als het nodig is grijpen we in.

We zijn open en eerlijk over hoe we die kwaliteit beoordelen, de dilemma’s die we tegenkomen en de keuzes die we dan maken. We verstaan ons vak, kennen de praktijk en spelen in op ontwikkelingen in zorg en samenleving. We werken samen waar dat kan, maar ons oordeel is altijd onafhankelijk. Zo maken wij onze verantwoordelijkheid als rijksinspectie waar. Ons motto is Duidelijk. Onafhankelijk. Eerlijk.

Wij zijn de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) met ruim 950 medewerkers, onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Beschrijving van de afdeling:
Informatievoorziening speelt in het toezicht een belangrijke rol. Informatie is steeds meer digitaal voorhanden en we werken zo veel mogelijk papierarm. Daarnaast streven we naar plaats-, tijd- en device-onafhankelijk werken. Dit heeft gevolgen voor de eisen die we aan onze netwerken, applicaties en voorzieningen stellen. Binnen de overheid wordt steeds meer gewerkt met shared serviceorganisaties en in diverse samenwerkingsverbanden, waardoor een keten ontstaat die deze voorzieningen levert. Deze keten of samenwerking strekt zich ook steeds meer uit naar commerciële leveranciers.

De afdeling Informatie en ICT (I&I) is verantwoordelijk voor de informatievoorziening en ICT van de IGJ. Dat doen we door het helpen om de wensen en eisen helder te krijgen, regie te voeren over de leveranciers en zelf met agile teams functionaliteit te ontwikkelen. Dat doen we voor de informatievoorziening van vandaag én voor die van morgen.

Functie eisen (knock-out criteria)

1. Kandidaat beschikt over wo werk- en denkniveau.
2. Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar ervaring met project portfolio management.
3. Kandidaat heeft ervaring met het werken met Portfoliomanagementsoftware.

Functie wensen (gunningscriteria)

1. Kandidaat beschikt over de gevraagde competenties en vaardigheden (toetsbaar in CV, motivatie en/of mogelijk gesprek).
2. Kandidaat kennis heeft van klantwaarde modellen, prioriteringsmechanismes en inzicht in de organisatie van informatievoorziening.
3. Ervaring met het portfolio management software pakket Fortes.
4. Kandidaat kennis heeft van proces- en keteninrichting, besturing van programma’s en projecten en voortbrenging van Agile/DevOps.
5. Ervaring en/of affiniteit met de organisatie van de opdrachtgever.

Competenties

- Hands-on mentaliteit waarbij jij vanuit je ervaring en expertise verder vorm en inhoud aan dit proces geeft.
- Gremia in dit proces voorzit, dan wel voorbereid.
- Communicatief vaardig.
- Je stemt over de voortgang doorlopend af met alle betrokkenen en verbindt hen met elkaar.
- Zelfstartend en doortastend kunnen werken.
- Jij slaat in deze zelfstandige en impactvolle functie de perfecte brug tussen de behoefte van interne opdrachtgevers, de strategie van de Inspectie en capaciteit voor projecten.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Stadskantoor Utrecht en thuis
Startdatum: 18-04-2023
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: Ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 31-03-2023
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: ntb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Locatie

Utrecht en thuis

Contactpersoon

Pim Bobbink
ICQ-Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.