21 Mar. 2023

Project Manager Ontwikkeling en Toepassing Sensoren

32
Utrecht

Aanvraag ICK21562 Tijdelijke inhuur

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een Project Manager Ontwikkeling en Toepassing Sensoren

Omschrijving opdracht:
Voor deze opdracht is de Marechaussee op zoek naar een projectmanager om te werken aan de 'ontwikkeling en toepassing van sensoren' én daaruit voortvloeiende initiatieven binnen de afdeling Intelligence. Als onderdeel van deze ontwikkeling bevordert de Marechaussee de integratie van haar systemen en worden de processen onder invloed van technologische ontwikkelingen getransformeerd met het oog op het verbeteren van effectiviteit en efficiëntie. De 'ontwikkeling en toepassing van sensoren' bevind zich in de analysefase, dit betekent dat op dit moment de specificaties van het project gedefinieerd en afgestemd worden. De projectmanager zal na binnenkomst als business projectmanager het business-projectplan ontwikkelen en sturen, daarnaast zal de projectmanager in nauwe samenspraak met business en IT nieuwe business cases identificeren, projectvoorstellen ontwikkelen en deze projecten uitvoeren om voort te bouwen op de basis die gelegd wordt met dit project.

Omschrijving opdrachtgever:
De Koninlijke Marechaussee (Kmar) waakt over de veiligheid van de Staat. In Nederland en ver daarbuiten. Ze wordt wereldwijd ingezet op plaatsen van strategisch belang. Van de Koninklijke paleizen tot aan de buitengrenzen van Europa. Van luchthavens in Nederland tot oorlogs- en crisisgebieden overal ter wereld. De KMar is veelzijdig inzetbaar voor veiligheid, juist als het erop aankomt. De KMar bestaat uit een staf, eigen opleidingscentrum en een Landelijk Tactisch Commando (LTC). De staf ondersteunt de Commandant Koninklijke Marechaussee met de uitvoering van zijn taken. De brigades voeren alle operationele taken uit van de marechaussee. De brigades maken deel uit van het LTC. De afdeling Intelligence van de Koninklijke Marechaussee is onderdeel van het LTC en ondersteunt het optreden van de Marechaussee door het leveren van intelligence. De afdeling Intelligence levert haar producten ter ondersteuning van; de Grenspolitietaak, de Bewaken en Beveiligingstaak, de (militaire) handhavingstaak en de
opsporingstaak van de Koninklijke Marechaussee. mDe afdeling Intelligence ondersteunt het optreden door het leveren van een actueel intelligencebeeld in de verschillende planfases ten behoeve van het mmaken van strategische, tactische en operationele keuzes. Zij doet dit door:
- Het vaststellen van de intelligence behoeften;
- Het verzamelen van data en informatie ten behoeve van de intelligence cyclus;
- Het verwerken van data tot informatie en informatie tot intelligence;
- Het verspreiden van intelligence richting de behoeftesteller en proactief richting diegene die intelligence nodig heeft.

Omschrijving achtergrond opdracht:
Het is de ambitie van de afdeling intelligence om de intelligencefunctie te ontwikkelen, in haar strategie heeft ze daarom een aantal actielijnen vastgesteld. Enkele relevante actielijnen zijn de ontwikkeling van het Data Analyseplatform KMar (DAK) en de 'ontwikkeling en toepassing van sensoren'. De actielijnen zijn in doel en techniek nauw verwant aan elkaar omdat deze beiden moeten bijdragen tot het datafundament waarop de (te ontwikkelen) toepassingen voor de afdeling intelligence moeten worden gebouwd.

Inzet Periode:
Schatting 1283 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1283 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Locatie:
Huis ter Heide en thuiswerken

Functie eisen (knock-out criteria)

1. In de laatste 8 jaar minimaal 60 niet-overlappende maanden ervaring als projectmanager, waarvan minimaal 36 maanden op IPMA B-niveau. De rest mag op IPMA C-niveau.
2. IPMA B certificering
3. Prince2 Practitioner certificering
4. Management van veranderingen in bedrijfsprocessen - HBO werk/denk niveau
5. Procesverbetering - HBO werk/denk niveau
6. 10 jaar werkervaring op HBO werk/denk niveau

Functie wensen (gunningscriteria)

1. werkervaring als projectmanager, informatiemanager of aanverwante functies bij de overheid of in een grote (>250 fte) onderneming.
2. IPMA A certificering, Aris BPM
3. Prince2 Agile, Agile Projectmanagement
4. ervaring met het ontwikkelen van politie- en/of inlichtingenprocessen binnen de overheid.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Huis ter Heide en thuiswerken
Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 31-03-2023
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: n.t.b.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Locatie

Huis ter Heide en thuiswerken
Team Recruitment ICQ Groep

Contactpersoon

Team Recruitment ICQ Groep
ICQ-Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.