21 Mar. 2023

Opgavemanager Data

32
Utrecht

Aanvraag ICK21557 Tijdelijke inhuur

Voor de Gemeente Amersfoort zijn wij op zoek naar een Opgavemanager Data

De klus
Amersfoort is in ontwikkeling als het gaat om datagericht werken en de vraag uit de organisatie groeit. De toegevoegde waarde van informatie als ondersteuning voor beleidsvraagstukken en stuurinformatie wordt organisatiebreed onderkend. Waarbij ook aspecten als beveiliging, ethiek en privacy een rol spelen. Amersfoort komt nu in een nieuwe fase. De sturing en organisatie op alle facetten van datagericht werken moeten bijeengebracht worden om de juiste keuzes te kunnen maken voor de stad en de organisatie. Als opgavemanager zet je daarnaast de koers uit voor de volgende fase in onze ambities rond datagericht werken. Je ontwikkelt scenario’s voor de inrichting van een solide data organisatie die passend is voor Amersfoort. Je bent ambassadeur en regisseur van alle initiatieven op dit sterk ontwikkelend werkveld. Tegelijkertijd ben je ook zodanig actiegericht, meewerkend en resultaatgericht, dat ook jij bijvoorbeeld schrijft aan governance documenten of strategie, of zorgt dat de architectuur definitief wordt
vastgesteld en gemeentebreed bekend is.

Wat ga je tijdens deze opdracht minimaal realiseren?
- Je formuleert een duidelijke datavisie- en strategie vanuit het perspectief van de opgaven van de organisatie/bestuur
- Je maakt een financiële strategie op het thema data – in het bijzonder in het fysiek domein en inclusief het geo werkveld
- De sturing op het thema data voor Amersfoort is beschreven.
- De organisatie van het thema data is voor de organisatie/de betrokken medewerkers duidelijk en verantwoordelijkheden zijn belegd.
- Voor het behalen van de doelen uit de datastrategie zijn taken geformuleerd en de betrokken medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht.

Wat we daarom van je vragen
Jij beschrijft met de stakeholders (CIO, afdelingsmanagers en afdeling IV) de koers voor de volgende fase in het datagericht werken in Amersfoort. Met een stevige deskundigheid als ondergrond formuleer je voorstellen voor de in te richten governance en de hieruit voortvloeiende organisatorische inrichting. Hierbij is voor ons het DAMA DMBoK model richtinggevend.

Waar je komt te werken
Je wordt lid van het CIO-office en rapporteert aan de CIO. Je werkt nauw samen met het huidige Opgaveteam Datagericht werken, waarin medewerkers uit verschillende onderdelen van de organisatie op tactisch niveau bespreken hoe Datagericht werken kan worden versterkt en de invulling hiervan in gang zetten. In de dagelijkse praktijk word je meewerkend voorman/voorvrouw van dit Opgaveteam. Vanzelfsprekend ben je in nauw contact met ook de andere collega’s in het datawerkveld.

Functie eisen (knock-out criteria)

1. Je hebt een relevante, afgeronde academische studie en/of aanvullende opleidingen waaruit jouw WO werk- en denkniveau blijkt. Omschrijf dit duidelijk in het CV
2. Je hebt op CV aantoonbare recente relevante ervaring als kwartiermaker, met programmamanagement en/of leidinggeven.

Functie wensen (gunningscriteria)

1. Je hebt bij voorkeur op CV aantoonbare relevante kennis van gemeentelijke organisaties, of overheden.
2. Je hebt op CV aantoonbare kennis van Data Management DMBBoK.
3. Je bent per half april beschikbaar

Competenties

Je bent een gepassioneerd gesprekspartner met visie. Je bent in staat om samenhang aan te brengen in de diverse behoeftes van de organisatie en deze te vertalen naar concrete (project)voorstellen als onderdeel van de door jou ontwikkelde strategische roadmap. Je hebt een heldere opvatting over de veiligheid-, privacy- en ethische aspecten rond datagericht werken. Je bent in staat om op tactisch niveau te schakelen met inhoudelijke experts en hen te motiveren en waar nodig bij te sturen. Daarnaast stel je bijvoorbeeld projectbrieven en governance-documenten op en heb je een belangrijke – soms meewerkende- rol in het realiseren van instrumenten en benodigde tools. Je bent actief in netwerken binnen en buiten de organisatie – om daarmee de goede voorbeelden binnen te halen en kennis en ervaringen uit te wisselen.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Amersfoort
Startdatum: 19-04-2023
Duur: 31-12-2024
Optie op verlenging: 2 maal 6 maanden
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 30-03-2023
Sluitingstijd: 09:00 uur
Intakegesprek: n.t.b.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Locatie

Amersfoort
Ron Brussaard

Contactpersoon

Ron Brussaard
ICQ-Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.