NIXZ-TEST-KVK - IT Architect

40

Aanvraag Tijdelijke inhuur

Voor zijn wij op zoek naar een IT Architect.

Opdrachtomschrijving:
De Kamer van Koophandel voert een digitaliseringsstrategie waarbij de dienstverlening op alle vlakken wordt gedigitaliseerd. Daarom is het continu nodig om veranderingen door te voeren in het IT-landschap en processen. Deze veranderingen worden onder architectuur doorgevoerd. Deze veranderingen en het beheren daarvan worden per Group uitgevoerd. Voor het ontwikkelen van architectuurkaders voor veranderinitiatieven die betrekking op de Registers en de backoffice systemen van KVK zoeken wij een ervaren IT Architect die ons kan helpen met onze missie zodat ondernemers moeiteloos hun zaken met de KVK kunnen regelen en zorgeloos kunnen ondernemen. Het werkgebied van deze IT Architect ligt voornamelijk in de Group Registers.

Als IT Architect lever je zelfstandig solution architecturen op, die betrekking hebben op functionaliteiten t.b.v. opgave verwerking voor het Handelsregister, UBO en LEI, export documenten en koppelvlakken met o.a. Notarissen. Je hebt ruime ervaring in het opstellen van (solution) architecturen voor web based platformen en zaakgericht werken. Je houdt je actief op de hoogte van opkomende technologieën. Je stemt in eerste instantie goed af met de domein-/grouparchitect(en) waar de betreffende (solution) architectuur zal worden gebruikt, maar ook met andere collega-architecten in andere disciplines. Je haalt actief informatie op, stemt deze met verschillende stakeholders af en weet deze om te zetten in een gedragen oplossing.

Je hebt minimaal een opleiding HBO Informatica, met de nadruk op Architectuur en ervaring met het opstellen van (solution en/of applicatie) architecturen om bij te dragen aan de organisatiedoelstellingen van KVK. De omgeving waarin je terecht komt richt zich op oplossingen voor Online omgevingen waar de ondernemer zijn zaken kan regelen, en een back office omgeving waar web based applicaties gebruikt worden met veel koppelvlakken en integratievraagstukken. Architectuur zie jij als stuurinstrument voor het realiseren van doelstellingen van de KVK en je weet dat op overtuigende wijze uit te dragen. Je beschikt dan ook over uitstekende communicatieve– en adviesvaardigheden.
Je kunt makkelijk schakelen met de verschillende disciplines binnen en buiten IT en weet doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe te werken.


VOG:
Bij gunning dien je binnen 4 weken na de startdatum een recente VOG aan te leveren.

Functie eisen (knock-out criteria)

  • Kandidaat heeft een certificaat voor Togaf, Archimate, agile werken.
  • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring in de functie van IT (Solution) Architect, in een omgeving met meer dan 500 werkplekken/gebruikers.
  • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van (solution)architecturen.

Functie wensen (gunningscriteria)

  • Kandidaat heeft aantoonbare kennis van een Java omgeving, Frontend technologieën en patterns, case management (zaakgericht).
  • Kandidaat heeft aantoonbare kennis van online portaal, integratiepatronen, infrastructuur en beveiliging.
  • Bij deze opdracht worden na de eerste selectieronde met een aantal partijen interviews afgenomen. Deze wegen mee in de uiteindelijke beoordeling. Deze interviews worden beoordeeld volgens de hieronder aangegeven criteria. Het interview heeft een tweeledig doel. Allereerst toetsen we de kennis en ervaring van de kandidaat. Basis hierin vormt het eerder ingediende CV in relatie tot de uitvraag. Een negatieve afwijking leidt tot bijstelling van de eerdere beoordeling die heeft geleidt tot de uitnodiging voor het interview en kan leiden tot uitsluiting van de verdere procedure. Vervolgens gaan we met de kandidaat in gesprek om te toetsen hoe de benodigde competenties terugkomen in de manier hoe hij/zij binnen de opdracht het werk zal gaan doen en wat hij/zij aan vaardigheden meebrengt om dit juist te doen. Zeer goed 20% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer goed aan in relatie tot de opdracht. Alle elementen en aspecten van de competenties zijn volledig inhoudelijk aansprekend en zeer goed beantwoord. Er worden inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die volledig aansluiten bij de opdracht van KVK. Goed 10% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat goed aan in relatie tot de opdracht. De meeste elementen en aspecten van de competenties zijn inhoudelijk aansprekend en goed beantwoord. Er worden inhoudelijk specifieke en relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die goed aansluiten bij de opdracht van KVK. Voldoende 3% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat voldoende aan in relatie tot de opdracht. De elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. Er worden geen inhoudelijke specifieke relevante bijzonderheden besproken door de Kandidaat die duidelijk aansluiten bij de opdracht van KVK. Onvoldoende 0% – Naar het oordeel van het beoordelingsteam sluiten de competenties van de Kandidaat zeer beperkt aan in relatie tot de opdracht. Niet alle elementen en aspecten van de competenties zijn voldoende beantwoord. De Kandidaat geeft naar het oordeel van het beoordelingsteam te weinig of geen inhoudelijk antwoord op de gestelde vragen.

Competenties

Kandidaatomschrijving

Klantgericht
Signaleert, onderzoekt en gaat binnen de eigen mogelijkheden in op de wensen en behoeften van de interne klanten (collega's van eigen en andere afdelingen) en externe klanten om deze tevreden te stellen. Servicebereidheid en klanttevredenheid staan voorop.

Resultaatgericht
Werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

Organisatiesensitiviteit
Heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen.

Kwaliteitsgericht
Hanteert hoge kwaliteitsnormen bij de uitvoering van het werk, bewaakt en verbetert deze waar mogelijk.

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Utrecht
Startdatum: 17-10-2022
Duur: 17-10-2023
Optie op verlenging: 2 x 12 maanden
Inzet: 40 uur per week
Tarief: Marktconform
Sluitingsdatum: 22/09/2022
Sluitingstijd: 9:00 uur
Planning interviews: Gesprekken: tussen 28-09-2022 en 05-10-2022

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Locatie

Utrecht
Team Recruitment ICQ Groep

Contactpersoon

Team Recruitment ICQ Groep
ICQ-Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.