27 Mar. 2023

JAVA Developer

40
Utrecht

Aanvraag ICK21674 Tijdelijke inhuur

Voor het Ministerie van Defensie zijn wij op zoek naar een JAVA Developer

Omschrijving opdracht:
Vanuit de vakgroep ITO werkt de medewerker mee aan de ontwikkeling van hooggerubriceerde informatievoorzieningen die de gebruikers in staat stelt overal en altijd betrouwbare en veilige toegang tot informatie te verkrijgen. Je bent verantwoordelijk voor het op maat ontwikkelen van JAVA applicaties

Omschrijving opdrachtgever:
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Omschrijving achtergrond opdracht:
Binnen HGI is een concept ontwikkeld waarmee voor alle Nederlandse operationele comando's overal ter wereld onder alle omstandigheden uit standaardbouwstenen een robuust en betrouwbaar netwerk voor militaire bevelvoering kan worden samengesteld. Hiermee heeft iedere militaire staf de beschikking over voldoende bouwstenen om een lokaal netwerk (LAN) te bouwen waarmee alle secties van de staf met elkaar zijn verbonden. Op deze manier kunnen zij met elkaar e-mailen, telefoneren (VoIP) en videoconferenties houden. Ook wisselen via dit netwerk de commandovoering-ondersteunende systemen zoals ISIS (Integrated Staff Information System) met elkaar gegevens uit. De gebruikte componenten zijn allemaal standaardelementen uit zowel de civiele als de militaire markt. Deze lokale netwerken kunnen aan elkaar worden gekoppeld met behulp van satelliet- of straalzenderverbindingen tot een wereldwijd netwerk (WAN). Voor het plannen en beheren van deze netwerken is een managementsysteem ontwikkeld. Aangezien standaardbouwstenen continu in ontwikkeling zijn, zullen de producten van HGI constant aan de huidige stand van zaken moeten worden aangepast. Tevens worden nieuwe eisen en wensen vanuit de opdrachtgever in het concept ingebed.

Inzet Periode:
Schatting 1750 uur met optie op verlenging, zonder afnameverplichting. Indien het uurtarief dit toelaat, kan het aantal uur meer of minder worden. 1750 uur is slechts indicatief.
De maximale duur van de Overeenkomst zal 4 jaar zijn.
Wanneer er sprake is van een project, loopt de Overeenkomst van rechtswege af als de projectactiviteiten voor het desbetreffend project zijn geëindigd.

Screeningsniveau:
Alvorens te kunnen starten met de werkzaamheden dient de kandidaat in het bezit te zijn van een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheids Dienst (MIVD) op het niveau B.

Uitgangspunten Wet DBA:
Het betreft in deze aanvraag regulier werk waarvan de uitvoering plaatsvindt onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Locatie:
Amersfoort, Stroe, Soesterberg, offsite

Functie eisen (knock-out criteria)

1. Kandidaat dient zelfstandig te werk kunnen en zijn/haar kennis in te brengen in het team;
2. Kandiaat heeft minimaal HBO diploma in bezit of MBO niveau 4 diploma met 10 jaar aantoonbare werkervaring;
3. Kandidaat heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als in geschrift. Niveau B1. Wordt getoetst tijdens het toelichtend gesprek;
4. Kandidaat heeft een goede beheersing van de Engelse taal, zowel in woord als in geschrift. Niveau B1. Deze eis wordt getoetst tijdens het toelichtend gesprek;
5. Kandidaat heeft minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als Java ontwikkelaar;
6. 40 uur per week beschikbaar.

Functie wensen (gunningscriteria)

1. Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met Kotlin;
2. Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met Groovy / Jenkins;
3. Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met Build Tooling;
4. Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het werken in en aan hooggerubriceerde omgevingen (werken aan beveiligde informatievoorzieningen).

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Amersfoort, Stroe, Soesterberg, offsite
Startdatum: zsm na screening ca. 3 maanden
Duur: 12 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 40 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 31-03-2023
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: n.t.b.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in "Word-formaat" geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de "ik-vorm", waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Locatie

Amersfoort, Stroe, Soesterberg, offsite

Contactpersoon

Pim Bobbink
ICQ-Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.