28 Mar. 2023

Interim Teammanager Wijken

32
Noord-Brabant

Aanvraag ICMO21693 Tijdelijke inhuur

Voor de Gemeente Tilburg zijn wij op zoek naar een Interim Teammanager Wijken.

Omschrijving opdracht:
Team Wijken vervult, als onderdeel van de afdeling Veiligheid en Wijken, een spilfunctie in de samenwerking tussen de gemeente en dat wat er in de wijken en dorpen gebeurt. In het college akkoord: “Meer voor elkaar” is een belangrijke plek ingeruimd voor het wijkgericht werken. Komende jaren ga je vorm geven aan deze veranderopgaaf die betekenis heeft voor zowel het team, de afdeling en de organisatie.

Wat ga je doen?
Je gaat leiding geven aan een professioneel team van gebiedsmanagers en wijkregisseurs die veel contact hebben met collega's in de organisatie en met partners in de wijken en dorpen. Je geeft deze collega’s richting en ruimte in hun werkzaamheden. Je opereert daarbij coachend en faciliterend. In lastige dossiers ben je een sparringspartner en soms ook een hitteschild.
Hoewel het team staat als een huis vinden er de komende periode veel ontwikkelingen en veranderingen plaats. Het team heeft zich o.a. te verhouden tot het (concern/gemeente breed) wijkgericht werken en is daarin een belangrijke actor. Een van de concrete veranderingen is een nieuwe werkwijze waarbij er door de gehele gemeentelijke organisatie gewerkt gaat worden vanuit acht gebiedsteams. De gebiedsmanagers en wijkregisseurs krijgen daarin een belangrijke rol en positie. Het wordt jouw taak om aan deze organisatieverandering verder invulling te geven, de gebiedsteams samen te stellen en ervoor te zorgen dat deze goed gaan functioneren, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. Je bent daarin vooral verbindend, maar ook sturend wanneer dat nodig is.
Kortom er staan grote veranderingen aan te komen en de teammanager heeft als belangrijke opdracht om deze veranderopgaaf binnen het team vorm te geven. Een mooie uitdaging waar je ruimte voor krijgt.

Concrete onderdelen van je werk:
- Je bent lid van het MT van de afdeling Veiligheid en Wijken;
- Je geeft direct leiding aan team wijken vanuit een helder visie. Daarbij zorg je voor sturing en ondersteuning (coaching). Je stimuleert en inspireert je medewerkers om de gestelde doelen te behalen;
- Je zorgt voor een strategische, tactische en operationele koers van het team. Je bouwt voort op wat reeds is ontwikkeld en bent m.n. in staat om dit verder te brengen, passend bij de initiatieven en ideeën die er zijn rondom het wijkgericht werken. Uiteraard in nauwe samenwerking met partners binnen en buiten de organisatie;
- Je bent een belangrijk aanspreekpunt voor het bestuur (het College van Burgemeester en Wethouders), de directie en in- en externe (keten)partners. Onder meer door input voor de agenda van het bestuur, door verbinding met andere teams en door een effectieve samenwerking aan de opgaven van de stad;
- Je bent het boegbeeld van het team. Je werkt intensief aan een passend netwerk op regionaal en Tilburgs niveau, om zo voor het team en de gemeente een bijdrage te leveren aan de voorliggende opgaven;
- Je houdt actief de bestuurlijke, maatschappelijke en ambtelijke ontwikkelingen bij binnen de beleidsvelden.

Hoe ziet je dag eruit?
Je start je dag met het drinken van een kop koffie met de directeur van een van de woningbouwcorporaties. Doel van het gesprek is het nog verder stroomlijnen van de gebiedsgerichte aanpak vanuit de gemeente en de corporatie. Hierna heb je op locatie afgesproken met een van de omgevingsmanagers om te zien hoe de samenwerking verloopt met een van de welzijnsorganisaties en de politie.
Vervolgens ga je naar het stadhuis voor een afspraak met een van de wethouders. Samen met zijn bestuursadviseur wil hij graag even bijpraten over de ontwikkelingen van het wijkgericht werken. Daarna heb je nog een gesprek met een teammanager van een andere afdeling. Het is op inhoud een pittig gesprek, en ondanks dat het schuurde gaf het gesprek nieuwe inzichten en is er weer een mooie stap in de samenwerking gezet.
Aan het einde van de dag sluit je af met een benen op tafel overleg met je collega's binnen het MT van Veiligheid en Wijken. Je deelt je ervaringen van de eerste maanden. In deze ondertussen vertrouwde omgeving worden enkele dillema's gedeeld. Het geeft energie om een lastig dossier morgen weer op te pakken. Een enerverende dag sluit je daarmee voldaan af.

VOG:
Bij gunning dien je een recente VOG aan te leveren.

Functie eisen (knock-out criteria)

1. Je bent een ervaren manager bij een grote overheids- of maatschappelijke organisatie (bijv. gemeente, woningbouwcorporatie, politie, justitie of welzijnsorganisatie);
2. Je hebt aantoonbare kennis en ervaring met en een visie op gebieds- / wijkgericht werken, waardoor je in staat bent om deze manier van werken verder door te ontwikkelen en zowel binnen als buiten de eigen organisaties onder de aandacht te brengen;
3. Je beschikt over academisch werk- en denkniveau, aangevuld met kennis van en ervaring met complexe beleids- en besluitvormingsprocessen. Ervaring met politieke, bestuurlijke en maatschappelijke processen organisatieverandering (werkprocessen/ketens) en netwerken is een must;
4. Je bent een natuurlijke leider, geeft leiding vanuit een enthousiaste, empathische houding (mensen mens) en stelt vooral activerende vragen. Je bent benaderbaar en durft je kwetsbaar op te stellen. Wanneer nodig zet je overtuigingskracht in en neem je besluiten;
5. Je bent in staat om doelen te realiseren en daarbij verschillende stijlen en methodes te hanteren in de aansturing en ontwikkeling van het team, individuele medewerkers en de opgaves. Je hebt oog voor de werkdruk en voor een goede balans tussen werk en privé;
6. Je bevordert de relatie en samenwerking met andere teams. Ook met externe partijen, die een bijdrage kunnen leveren aan het behalen van de doelen. Je bent zichtbaar en creëert draagvlak;
7. Je hebt oog voor de ontwikkelingsfase en het talent binnen je team. Je zorgt samen met hen voor een omgeving waarin veilig, eerlijk en plezier gewerkt wordt. Je legt verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie en stimuleert eigenaarschap. Je durft te (laten) experimenteren en fouten te maken, om te leren. Je bent daarin innovatief.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Tilburg
Startdatum: 10-04-2023
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 31-03-2023
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: In overleg

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.


Locatie

Tilburg
Nicole Mons

Contactpersoon

Nicole Mons
ICQ-Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.