25 Nov. 2022

Integratie Engineer (payroll)

36
Utrecht

Aanvraag ICAP19046 Payroll

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Integratie Engineer (payroll).

LET OP:
Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen.

Omschrijving opdracht:
Wil je een bijdrage leveren aan de samenleving? Solliciteer dan bij de politie
Een inbreker op heterdaad pakken. Op tijd een reanimatie starten. Een aanslag voorkomen. Elke seconde die je bij de politie met ICT kunt winnen, is er eentje die zich uitbetaalt op straat.
Het Productiehuis is verantwoordelijk voor alle software van de politie. Met meer dan honderd DevOps-teams zorgen wij voor de doorontwikkeling en continuïteit van een paar honderd applicaties. Onze systemen worden dagelijks door meer dan 70.000 politiemensen gebruikt. Die willen zo snel mogelijk weten wat er gebeurt, waar het gebeurt, wie het gedaan heeft. Onze systemen geïntegreerd met systemen van onze ketenpartners helpen het werk van de politie agenten te versnellen en te automatiseren.
Een aantal van onze belangrijkste systemen zijn verbonden met ketenpartners. Het berichtenverkeer tussen de politie en deze partners dient op betrouwbare en gestandaardiseerde wijze afgehandeld te worden.
Het Team Ketenverbinding zet zich hiervoor in en vervult daarmee een essentiële rol in de ketensamenwerking en daarmee de veiligheid van Nederland. Ze bieden andere Devops teams een koopelvlak voor het uitwisselen van informatie met ketenpartners.
Team Ketenverbinding is op zoek naar een Integratie Engineer die kennis en ervaring heeft met applicatie-integratie.
De focus in deze functie ligt op het realiseren en beheren van ebXML, MFT en API-management oplossingen alsmede het adviseren en ondersteunen van gebruikers bij het realiseren van integratieoplossingen.

Doelstelling:
Je bent als volwaardig teamlid medeverantwoordelijk voor het uitvoeren van de werkzaamheden van het Scrum/DevOps-team met het realiseren en beheren van ebXML, MFT en API-management oplossingen alsmede het adviseren en ondersteunen van gebruikers bij het realiseren van integratieoplossingen. Daarnaast deel je jouw ervaring en kennis met teamleden om zo het team, de producten en de dienstverlening door te ontwikkelen en te verbeteren.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
- Je inventariseert de requirements bij nieuwe aansluitingen, implementeert nieuwe aansluitingen en ondersteunt waar nodig bij het analyseren en oplossen van incidenten.
- Installeren, configureren en beheren producten conform de gemaakte afspraken in het Scrum/DevOps-team.
- Als lid van het Scrum/DevOps team meewerken bij alle activiteiten binnen het team, zoals het opstellen van userstories.
- Het uitvoeren van dagelijks beheer.

Contacten:
Intern Politie met vakgenoten in andere Scrum/DevOps teams.
Extern met Politie ketenpartners.

Functie eisen (knock-out criteria)

1. Je gaat ermee akkoord dat deze opdracht op basis van payroll wordt ingevuld. Dit betekent dat je gedurende de opdracht bij ons in dienst komt.
2. De aangeboden kandidaat is in loondienst en geen ZZP’er.
3. Je hebt, in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring met het installeren,
4. Je hebt, in de afgelopen 5 jaar, minimaal 2 jaar werkervaring opgedaan met het uitvoeren van handelingen via de bash prompt, in besturingssysteem Linux.
5. Je bent bereid om piket diensten te draaien.

Functie wensen (gunningscriteria)

1. Bij voorkeur heb je in de afgelopen 5 jaar werkervaring met het diagnosticeren en verhelpen van verstoringen (incidenten), in systeem integratie omgevingen.
2. Bij voorkeur heb je werkervaring met gangbare netwerkconcepten (routers, loadbalancers, proxy’s).
3. Bij voorkeur heb je In de afgelopen 5 jaar, werkervaring met het implementeren van PKI en secure-verbindingen, waaronder HTTPS.
4. Bij voorkeur heb je werkervaring met het installeren en configureren van Broadcom (Layer7), Axway, Seeburger BisFx en BIS.
5. Bij voorkeur heeft de kandidaat eerder voor de politie organisatie gewerkt.

Competenties

- Maatschappelijke oriëntatie: Is alert op en verdiept zich in de relevante (maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke) ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en benut deze kennis effectief voor de eigen functie of organisatie.
- Organisatiesensitiviteit: Speelt in op interne politiek en is alert op veranderingen binnen de organisatie. Onderkent de invloed en de gevolgen van eigen beslissingen of activiteiten op de andere organisatieonderdelen.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Organisatievermogen: Bepaalt prioriteiten en geeft de benodigde acties, tijd en middelen aan om ervoor te zorgen dat activiteiten plaats vinden en zaken geregeld worden. Evalueert de voortgang en stelt waar nodig de planning en opzet bij.
- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Netwerkvaardigheid: Ontwikkelt en onderhoudt relaties, allianties en coalities buiten de eigen organisatie en benut deze voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking.
- Systeemdenken: Herkent zowel het groter verband als de interne samenhang binnen vraagstukken en is zich bewust van de eigen positie en invloed in dat grotere geheel.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Utrecht
Startdatum: 01-02-2023
Duur: 31-01-2024
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 30-11-2022
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm na de beoordeling

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Locatie

Utrecht
Nicole Mons

Contactpersoon

Nicole Mons

Kwaliteitsraamwerken

ICQ-Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.