24 Nov. 2022

Informatieadviseur Realisatie Digitale Ondersteuning

32
Zuid-Holland

Aanvraag ICG19040 Tijdelijke inhuur

Voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) zijn wij op zoek naar een Informatieadviseur Realisatie Digitale Ondersteuning.

Omschrijving opdracht:
Je gaat werken aan de implementatie van de Critical Entities Resilience (CER) -richtlijn. Dit doe je samen met het team, waarin ook aan de implementatie van de Network and Information Security 2 (NIS2) -richtlijn wordt gewerkt. Denk hierbij aan het samen inzichtelijk maken van de gevolgen van de richtlijnen voor het zorgveld en de overheid, zorgen voor goede communicatie hierover aan het zorgveld en de Tweede en Eerste Kamer, het meedenken en -werken bij het opstellen van de juiste wetsteksten en natuurlijk het voorbereiden en uitvoeren van de implementatie. Tot je taken behoren het schrijven van beleidsnota’s en parlementaire stukken, het meewerken aan de coördinatie en organisatie van het implementatietraject, het adviseren over tactische en strategische keuzes binnen het project. Je werkt daarbij nauw samen met je collega’s uit het projectteam DICIO/VGP en met het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) en andere departementen als Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Infrastructuur en Waterstaat, andere directies binnen VWS als Curatieve Zorg, Patiënt en Zorgordening en Wetgeving en Juridische Zaken, met IGJ en het zorgveld.

Omschrijving opdrachtgever:
De directie Informatiebeleid van het Ministerie van VWS (DI) stelt het informatiebeleid op voor VWS-brede beleidsonderwerpen en zorgt voor inpassing in Rijksbrede onderwerpen op dit gebied. DI coördineert informatie en ICT-onderwerpen binnen het ministerie en richting het veld voor een eenduidige aanpak, sector brede afstemming en prioritering. Daarnaast ontwikkelt de directie kaders voor informatie en ICT-activiteiten en toetst deze.

Gewenste profiel:
Je bent analytisch sterk: je bent goed in staat om weerbaarheidshulpvragen snel te identificeren, doorgronden en begrijpen. Je begrijpt de taal van techneuten, bent ingevoerd in de benodigdheden binnen softwareontwikkeling en (digitale) weerbaarheid, en kan dit vertalen naar andere disciplines, zoals organisatie, (parlementaire) communicatie, adoptie en onderzoek. Je bent gewend om samen te werken in teams, een echte verbinder en kan snel tussen de verschillende onderwerpen schakelen. Daarnaast beschik je over politiek-bestuurlijke sensitiviteit en het omgevingsbewustzijn om in een departementale omgeving te werken. Je bent in staat zowel richting het parlementaire proces als de evaluatie van de effectiviteit van digitale oplossingsrichtingen/applicaties te adviseren en een brug slaan tussen wat mogelijk is en wat voldoende toegevoegde waarde in de praktijk oplevert tav (digitale) oplossingen.

Functie eisen (knock-out criteria)

1. Je hebt minimaal WO diploma in een relevante richting bijvoorbeeld bestuurskundige, bedrijfskundige richting en/of informatiemanagement en/of sociale wetenschappen (bijvoorbeeld psychologie).
2. Je hebt ervaring met politiek-bestuurlijk complexe digitaliseringsprojecten bij voorkeur binnen de Rijksoverheid op een kerndepartement.
3. Je beschikt over aantoonbare ervaring met crisismanagement, coördinatie van een crisisorganisatie, het aansturen van de medewerkers daarin en richting geven aan het beleid ervan.

Functie wensen (gunningscriteria)

1. Je hebt ervaring met politiek bestuurlijke projecten of programma’s op het gebied van de digitalisering binnen de rijksoverheid;
2. Je hebt ervaring met het vertalen van de business requirements naar gewenst ICT oplossingen binnen een politieke context.
3. Je hebt ervaring met informatiebehoefte op tactisch/strategisch niveau in combinatie met stakeholdermanagement.
4. Je hebt ervaring met effectiviteitsonderzoek naar digitale middelen binnen de rijksoverheid.
5. Je bent analytisch sterk en in staat om digitale hulpvragen snel te identificeren.
6. Je hebt ervaring met het werken in dynamische complexe omgevingen met IT-innovatie en digitaliseringstrajecten.
7. Je hebt ervaring met het parlementaire processen.
8. Je hebt uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden in zowel Engels als Nederlands.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Den Haag
Startdatum: Onbekend
Duur: 24 maanden
Optie op verlenging: Onbekend
Inzet: 32 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 28-11-2022
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: ntb

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Locatie

Den Haag
Suzan Middelveld

Contactpersoon

Suzan Middelveld

Kwaliteitsraamwerken

ICQ-Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.