15 Mar. 2023

Coördinator Stedelijk Team De Toegang

36
Noord-Brabant

Aanvraag ICMO21457 Tijdelijke inhuur

Voor de Gemeente Tilburg zijn wij op zoek naar een Coördinator Stedelijk Team De Toegang.

Omschrijving opdracht:
1 gezin, 1 plan, 1 coördinator. Ben jij die ervaren hulpverlener die binnen de Toegang Tilburg de regie kan voeren in de complexiteit van zorg en ondersteuning voor gezinnen die dit nodig hebben?

Wat ga je doen?
- Je coördineert bij multi-problem huishoudens die zelf geen regie kunnen voeren en waar vaak sprake is van een grote hoeveelheid aan zorg en ondersteuning in het huishouden en/of waar sprake is van onveiligheid, overlast en/of ontwikkelingsbedreiging (kinderen). Dit zijn complexe casussen waarbij ook sprake kan zijn van drang en het wenselijk is om tijdelijk de regie over te nemen, totdat een klant dit weer zelf kan of dit bij een andere partij neergelegd kan worden. Je deinst niet terug in deze situaties, maar bent in staat om actief te acteren.
- Je hebt als coördinator zowel met casus- als procescoördinatie te maken. Als coördinator over het hulpverleningsproces beschik je over de bevoegdheid van doorzettingsmacht, werk je met mandaat vanuit de gemeente en heb je waar nodig ook de bevoegdheid tot opschaling.
- Je denkt, kijkt en stuurt mee op een plan van aanpak voor het systeem als geheel. Dit betekent dat je alle gezinsleden in beeld hebt, voor iedereen de hulpverlening waar nodig coördineert en je je dus niet specifiek richt op de volwassenen of jeugdigen in de casus.
- Het door jou geformuleerde plan van aanpak (in samenwerking met het huishouden en betrokken partijen) moet bijdragen aan een duurzame oplossing waarbij hulpverlening, onderwijs en medisch domein samenwerken en partijen elkaar ondersteunen en versterken.
- Waar nodig en passend binnen je rol, doe je onderzoek naar de juiste hulpinzet.

Hoe ziet je dag eruit?
Je start je dag met een huisbezoek bij een cliënt. Je inventariseert en analyseert relevante informatie en complexe gedragspatronen rondom de cliënt en het huishouden en brengt de hulpvraag, wensen, behoeften en mogelijkheden in kaart. Samen met de cliënt maak je een eerste aanzet tot een plan van aanpak voor het hele huishouden. Na het huisbezoek fiets je naar je werklocatie waar je een afstemmingsoverleg hebt met ketenpartners over een cliënt. Je voert regie op het proces en stemt af wie wat doet, waar eventuele overlap zit in betrokkenheid, met welk doel inzet wordt gepleegd, wat elkaar versterkt of juist niet enz. Na de lunch schrijf je het coördinatieplan van een andere cliënt en werk je je mail en dossiers bij. Aan het eind van de middag heb je nog een digitale casuïstiekbespreking.

VOG:
Bij gunning dien je een recente VOG aan te leveren.

Functie eisen (knock-out criteria)

1. Je beschikt over een HBO- diploma in een relevante richting (bv. jeugdzorg). Een SKJ registratie is een vereiste.
2. Je bent specialistisch in het coördineren, maar beschikt over generalistische kennis op het gebied van het sociaal domein, jeugd, volwassenen, psychopathologie en veiligheid.
3. Je bent proactief, daadkrachtig en kunt draagvlak creëren.
4. Je beschikt over probleemoplossend vermogen, organisatietalent, overtuigingskracht, zelfkennis en een helikopterview.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Tilburg
Startdatum: z.s.m.
Duur: 6 maanden
Optie op verlenging: ja
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 03-04-2023
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: n.t.b.

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Locatie

Tilburg

Contactpersoon

Pim Bobbink
ICQ-Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.