1 Dec. 2022

Adviseur Capaciteitsmanagement (payroll)

36
Groningen

Aanvraag ICAP19236 Payroll

Voor de Nationale Politie zijn wij op zoek naar een Adviseur Capaciteitsmanagement (payroll).

LET OP:
Deze opdracht kan niet ingevuld worden door een ZZP’er. De kandidaat is elders in dienst of is bereid deze opdracht op basis van payroll in te vullen.

Omschrijving opdracht:
Vind jij voor ons de optimale afstemming tussen doelstellingen, werkaanbod en personele inzet? Team Planning en Capaciteitsmanagement zoekt een bevlogen verbinder die werkaanbod kan koppelen aan benodigde capaciteit.
Je gaat werken bij het Team Planning en Capaciteitsmanagement binnen de Eenheid Noord Nederland. Wij zijn verantwoordelijk voor zowel het bouwen van alle roosters in de eenheid als voor de inhoudelijke (door)ontwikkeling van capaciteitsmanagement. De eenheid beslaat de drie provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Het team is dan ook met drie vestigingen in Assen, Leeuwarden en Groningen over de hele eenheid verdeeld, maar samen werken we voor de hele
eenheid en waar nodig landelijk.

Doelstelling:
Als adviseur capaciteitsmanagement adviseer je op tactisch en strategisch niveau. Voorafgaand aan het inplannen, geef je inzicht in het capaciteitsaanbod, gekoppeld aan de capaciteitsvraag en de resultaatafspraken op team-, districts- en eenheidsniveau. Zo kan de verantwoordelijk leidinggevende bewuste keuzes maken omtrent de inzet van capaciteit. Ook adviseer je over andere bedrijfsvoeringwijzigingen die hun weerslag op capaciteitsmanagement hebben,
zoals consignatie en plotselinge extra inzet.

Een belangrijk doel is het werken aan een koppeling van de afgesproken veiligheidsresultaten en de beschikbare capaciteit. In het kader van het welzijn van medewerkers moet capaciteitsmanagement op orde zijn als preventieve maatregel. Een substantiële verdere daling van het aantal Arbeidstijdenwet (ATW) overtredingen is daarnaast een belangrijk landelijk speerpunt.

Omschrijving verantwoordelijkheden:
- Je hebt inzicht in de bedrijfsvoering en kun je jaar- en werkplannen en werkaanbod vertalen naar benodigde capaciteit. Hierover adviseer jij op de lange en middellange termijn;
- Je hebt sturing binnen het team, en stuur je op het nakomen van de vastgestelde resultaten;
- Je stuurt op de uitvoering van het roosterproces en de (senior) planners;
- Je bent nauw betrokken bij overleggen en grote opleidingstrajecten;
- Je bent betrokken bij het implementeren en optimaliseren van ICT-tools
voor capaciteitsmanagement;
- Je bevordert de deskundigheid van collega's door vanuit specialisatie kennis en vaardigheden over te dragen;
- Je geeft operationeel sturing aan en coördineer je de werkzaamheden op de planunit en zet je landelijke netwerken op om inhoudelijke samenwerking te bevorderen
Goede communicatieve vaardigheden zijn een must in deze functie. Je bent assertief en signaleert kansen. Je bent proactief, laat je niet afschepen met halve antwoorden en durft collega's aan te spreken op openstaande actiepunten en procesafspraken. Kwaliteit heb je hoog in het vaandel en je laat zaken niet met rust voordat ze vlot en volledig afgehandeld zijn. Je draagt het beleid uit, staat stevig in je schoenen en stimuleert onderlinge samenwerking. In een vroeg stadium herken jij wensen en behoeften en mogelijke knelpunten of kritische situaties. Ook herken je belangrijke informatie, je legt verbanden tussen gegevens en komt zo tot adviezen waarmee problematiek effectief en efficiënt wordt aangepakt. Ook heb je het sensitief vermogen politiek-bestuurlijke verhoudingen te doorgronden. Je bent flexibel inzetbaar en bereid om af en toe buiten kantoortijden te werken. In de rol van coach voel jij je prettig: je zet je graag in om je collega's het beste uit zichzelf te laten halen. Dit alles doe je met oog voor de kracht van het verschil.

Contacten:
In totaal bestaat de formatie uit 31 fte planners, 2 fte senior planners, 6 fte adviseurs capaciteitsmanagement en de teamchef. De samenstelling is gemêleerd en er wordt gestreefd naar een divers team waarbij ook kracht blijkt uit onderlinge verschillen. Jij hebt dagelijks te maken met (en coördineert) de planners en senior planners van de locatie waar je werkt. Ook werk je samen met de adviseurs capaciteitsmanagement en het lijnmanagement binnen de eenheid en waar nodig landelijk. Uiteindelijk streven we naar geborgd capaciteitsmanagement binnen de politie. Jij gaat formeel werken vanaf de afdeling in Assen, maar in de praktijk ben je echter op verschillende interne locaties in de eenheid en het land aanwezig.

Functie eisen (knock-out criteria)

1. Je gaat ermee akkoord dat deze opdracht op basis van payroll wordt ingevuld. Dit betekent dat je gedurende de opdracht bij ons in dienst komt.
2. De aangeboden kandidaat is in loondienst en geen ZZP’er.
3. De kandidaat heeft minimaal een erkende, volwaardige en afgeronde HBO diploma.
4. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de richting van (strategisch) adviseur.
5. De kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met planning en capaciteitsmanagement.
6. De kandidaat heeft kennis van relevante wet- en regelgeving (zoals de Arbeidstijdenwet).
7. De kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met en kennis van Excel.
8. De kandidaat is in het bezit van een rijbewijs B.

Functie wensen (gunningscriteria)

1. De kandidaat heeft bij voorkeur kennis van roostersystemen.
2. De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring in operationeel leidinggeven/coachen.
3. De kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring in majeure verandertrajecten.

Competenties

- Klantgerichtheid: Herkent en onderzoekt de wensen en behoeften van anderen en speelt daarop in.
- Probleemanalyse: Signaleert problemen, zoekt en herkent belangrijke informatie, rafelt vraagstukken uiteen en legt verbanden tussen gegevens.
- Overtuigingskracht: Toont gedrag dat er op is gericht om anderen te overtuigen van een bepaald standpunt en instemming te krijgen met bepaalde plannen of ideeën.
- Leervermogen: Is alert op nieuwe informatie. Maakt zich actief meester van nieuwe kennis en past deze effectief toe voor de eigen functie.
- Coachen: Verkent de ontwikkelbehoeften van medewerkers en stimuleert, motiveert en coacht hen om hun vakbekwaamheid op een hoger niveau te brengen en de medewerkers zo verder te ontwikkelen.
- Initiatief: Signaleert kansen. Handelt ernaar en durft daarbij risico’s te nemen om uiteindelijk een bepaald herkenbaar voordeel voor de organisatie te behalen. Begint liever uit zichzelf dan passief af te wachten.
- Samenwerken: Heeft oog voor het groepsbelang en draagt actief bij aan het gemeenschappelijke resultaat.
- Mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid: Maakt feiten, meningen en ideeën aan anderen in begrijpelijk Nederlandse taal mondeling en schriftelijk duidelijk.

Algemene informatie m.b.t. de aanvraag

Locatie: Groningen
Startdatum: 01-03-2023
Duur: 29-02-2024
Optie op verlenging: optioneel
Inzet: 36 uur per week
Tarief: marktconform
Sluitingsdatum: 07-12-2022
Sluitingstijd: 09:00
Intakegesprek: zsm na de beoordeling

Hoe dient uw aanbieding verzorgd te worden?

- CV in ”Word-formaat” geschreven in de taal van de uitvraag;
- Motivatie geschreven in de “ik-vorm”, waarin u zowel kort en bondig ingaat op de scope van de opdracht als puntsgewijs uw aansluiting op de eisen en wensen toelicht;
- Uw beschikbaarheid (per wanneer, aantal uren per week en vakantieplannen);
- Uw uurtarief specifiek voor de onderhavige aanvraag (inclusief reis- en verblijfskosten en excl. BTW).

N.B.
- Bij het ontvangen van uw reactie gaan wij er vanuit dat uw aanbieding voor deze aanvraag exclusief is. Hiermee wordt voorkomen dat uw aanbieding meerdere malen bij dezelfde opdrachtgever voor deze aanvraag wordt ingediend.
- Aangezien de functie eisen knock-out criteria zijn, en de functiewensen de gunningscriteria zijn, dient uw aansluiting hierop dan ook goed afleesbaar in uw cv te zijn opgenomen. Dit verhoogt namelijk een succesvollere behandeling van de aanbieding.
- Tijdens het selectieproces wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang. Mocht u vragen hebben, dan staan wij u graag te woord.

Locatie

Groningen
Team Recruitment ICQ Groep

Contactpersoon

Team Recruitment ICQ Groep

Kwaliteitsraamwerken

ICQ-Groep gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.